Pieniądze dla Kamiennej Góry

Przypominamy, że Kamienna Góra startuje w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Dotyczy on szeroko rozumianej rewitalizacji miasta. Jedną z możliwości poprawy warunków życia w mieście jest np. rewitalizacja zalewu. Istnieje możliwość pozyskania dużych środków na ten cel. Jednym z warunków, by się o nie ubiegać jest przeprowadzenie wśród mieszkańców badania dotyczącego oceny funkcjonowania miasta w obszarach: środowiskowym, społecznym, gospodarczym, przestrzennym i administracyjnym. Pytania w ankiecie dotyczą występowania oraz natężenia negatywnych zjawisk. Odpowiadając na nie prosimy o stwierdzenie, czy podany problem występuje w naszym mieście. Jeżeli nie występuje, prosimy o zaznaczenie odpowiedzi “Nieistotne”. Jeżeli występuje, prosimy o określenie jego znaczenia według skali: Mało istotne, Istotne, Bardzo istotne.

Ankieta znajduje się pod linkiem kamiennagoraeog.badanie.net i jest anonimowa. Państwa odpowiedzi zostaną poddane analizie, a następnie zostaną wykorzystane w procesie tworzenia wniosku. Czas wypełnianie ankiety nie potrwa dłużej niż 15 minut. Ankieta będzie dostępna do 20.06.2019 r.

Państwa zaangażowanie zwiększy szanse na pozyskanie dotacji.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment