Pieniądze dla gmin i powiatów na remonty dróg

Wicemarszałek Marcin Gwóźdź wręczył promesy dla 91 gmin i powiatów na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Wideo: Telewizja Dami Region

Share

Zobacz inne

Leave a Comment