Pięć ofert w przetargu na budowę świetlicy wiejskiej wraz z remizą w Ptaszkowie

Zapraszamy do relacji z otwarcia ofert w przetargu na budowę obiektu świetlicy wiejskiej wraz z remizą straży pożarnej w Ptaszkowie w formule zaprojektuj i wybuduj.

Przypominamy, że zamówienie dotyczy budowy nowego obiektu użyteczności publicznej pełniącego jednocześnie funkcje świetlicy wiejskiej i remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Ptaszków (gm. Kamienna Góra) wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu. Obiekt zaplanowano do realizacji w standardzie budownictwa niskoenergetycznego z uwzględnieniem wymogów stawianych obiektom użyteczności publicznej od dnia 1 stycznia 2021 r. Termin składania ofert upłynął 14 maja 2020 roku. Złożono pięć ofert.

Wideo: Urząd Gminy Kamienna Góra

Zobacz inne

Leave a Comment