Peregrynacja Cudownej Ikony

Z racji zbliżającej się XX. rocznicy koronacji Cudownej Ikony Matki Bożej Łaskawej, której dnia 2 czerwca 1997 roku dokonał papież, dziś święty Jana Paweł II, przez cały rok 2017 wizerunek Łaskawej Pani będzie pielgrzymował po parafiach diecezji legnickiej.

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie zachęca czcigodnych księży, aby wraz ze swoimi wspólnotami parafialnymi, przyłączyli się do tej peregrynacji.
Jeśli życzeniem księży jest udział parafii w peregrynacji, proszeni są o kontakt z kierownikiem sanktuarium pod nr tel. 663 404 570, celem zaproszenia Ikony do wspólnoty oraz rezerwacji terminu.

Ikona Matki Bożej Łaskawej znajdująca się w ołtarzu głównym Bazyliki Mniejszej Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krzeszowie jest najstarszym tego typu przedstawieniem maryjnym na ziemiach polskich i jednym z pięciu najstarszych w Europie.
Twórca obrazu nie jest znany, jednak datowany jest na połowę XIII wieku. Według starych podań, podczas wypraw krzyżowych ikona została przywieziona z Bizancjum do Rimini we Włoszech. Następnie najprawdopodobniej obraz ten został przywieziony do opactwa przez zakonników, którzy pojechali do Rzymu w celu otrzymania od papieża potwierdzenia nadanych zgromadzeniu przywilejów.
Cudowna ikona umieszczona jest nad tabernakulum ołtarza głównego Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Obraz namalowany jest na desce o wymiarach 37 x 60 cm. Ikona osadzona została w srebrną ramę – dzieło wrocławskiego złotnika Beniamina Hentschla. W swojej formie artystycznej obraz ten nawiązuje do bizantyjskich wizerunków Madonny.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment