Pasowanie klas pierwszych w ZSZiO

Dzisiaj (środa, 20 października) w hali sportowej Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze odbyła się uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych. W wydarzeniu wzięli udział licznie zaproszeni goście, których przywitała dyrektor szkoły Mariola Jaciuk: Wicestarosta Powiatu Kamiennogórskiego Małgorzata Krzyszkowska, Dowódca 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Artur Barański, przedstawiciel 10. Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie – płk Remigiusz Rodyków, Szef Wydziału Wychowawczego Akademii Wojsk Lądowych – ppłk. Wojciech Czerechowski, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kłodzku – ppłk Marek Tomaszewski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej – bryg. Sławomir Graczyk, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji – mł. insp. Tomasza Kościckiego, jak również goście z zaprzyjaźnionej armii amerykańskiej na czele z sierżantem sztabowym Grandem, którzy mieli okazję zwiedzić szkołę i poznać jej profil.

W swoim wystąpieniu Mariola Jaciuk podkreślała, że przed uczniami stoi ogrom pracy i poświęcenia, a jednocześnie rozpoczyna się najpiękniejszy okres w życiu, który na zawsze zapamiętają.

W roku szkolnym 2021/2022 młodzież będzie się kształcić w następujących kierunkach: ślusarze, stolarze, piekarze, blacharze samochodowi, mechanicy pojazdów samochodowych, sprzedawcy, kucharze, operatorzy obrabiarek skrawających, elektrycy, elektromechanicy pojazdów samochodowych, monterzy instalacji sanitarnych, fryzjerzy, murarze, tynkarze, fotograficy, cukiernicy, magazynierzy – logistycy. Z kolei w technikum uczniowie otrzymają tytuł: technik logistyk z oddziałami przygotowania wojskowego, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik budownictwa, technik handlowiec.

Share

Zobacz również

Leave a Reply