Pasowanie na ucznia w ZSZiO

Dnia 25 października 2017 roku z Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze odbyła się uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych Technikum z innowacją pedagogiczną „Logistyka w wojskowości”, „Logistyka w ochronie życia i zdrowia” oraz uczniów klas technikum kształcących w zawodach: technik organizacji usług gastronomicznych, technik spedytor, technik budownictwa oraz technik mechatronik. Uczniów Branżowej Szkoły Zawodowej pierwszego stopnia kształcącej w zawodach ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, kucharz, sprzedawca oraz wielu innych wybranych zawodach.

Po wprowadzeniu sztandaru został odśpiewany hymn państwowy, następnie Pani Dyrektor Mariola Jaciuk przywitała gości uczestniczących w uroczystości.W wydarzeniu udział wzięli m.in.: starosta Jarosław Gęborys, wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska, przedstawiciele zarządu powiatu kamiennogórskiego: Edyta Wyrostek, Jan Orzechowski, Mariusz Mućwicki, Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Ziemińska, Komendant Powiatowy Policji w Kamiennej Górze inspektor Janusz Cygala, Komendant Powiatowy Straży Pożarnej w Kamiennej Górze brygadier Sławomir Graczyk, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie Stanisław Dłużak, przedstawiciele absolwentów technikum mechaniczno – włókienniczego z rocznika 1967 oraz gen. broni Marek Tomaszycki i przedstawiciel rektora Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu ppłk Wojciech Czerechowski.

Share

Zobacz inne

One Thought to “Pasowanie na ucznia w ZSZiO”

Leave a Comment