Otwarty konkurs ofert na 2023 rok

Wójt Gminy Marciszów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 w gminie Marciszów w obszarze upowszechnianie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz działaniach sportowych i kulturowych na rzecz integracji społeczności lokalnej.

Konkurs ofert obejmuje następujące rodzaje zadań:

Upowszechnianie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji, gdzie przewiduje się powierzenie następujących zadań:

-organizację zajęć szkoleniowych dla dzieci i młodzieży w szczególności w sportach zimowych, lekkiej atletyce, tenisie ziemnym i stołowym oraz zespołowych grach sportowych,
-krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
-naukę pływania dzieci,
-upowszechnienie kultury, kultury fizycznej i promocja zajęć rekreacyjnych i integracja wśród emerytów, rencistów i inwalidów i zapewnienie im aktywnych form spędzania wolnego czasu.

Działania sportowe i kulturowe na rzecz integracji społeczności lokalnej, gdzie przewiduje się powierzenie następujących zadań:

-pomoc wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,
-pomoc w nawiązywaniu i rozwijaniu kontaktów między organizacjami,
-stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych.

Więcej szczegółów tutaj.

Więcej informacji z gminy Marciszów tutaj.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment