Otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2023 roku.

Oferty dotyczące wspierania realizacji zadań publicznych w zakresie zadań objętych niniejszym konkursem należy złożyć w terminie do 10 marca 2023 roku godziny 14.00 w Kancelarii Ogólnej Starostwa w Kamiennej Górze przy ul. Władysława Broniewskiego 15 lub drogą pocztową (liczy się data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego).

Więcej.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment