Ostrzeżenie hydrologiczne

Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu wydało ostrzeżenie hydrologiczne dla rzeki Bóbr od zbiornika Bukówka do zbiornika Pilchowice.

W związku z prognozowanymi opadami deszczu, w warunkach dodatniej temperatury powietrza sprzyjającej topnieniu pokrywy śnieżnej oraz w sytuacji utrzymywania się stanu wody w strefie stanów wysokich, w zlewniach: górnej Nysy Łużyckiej, górnej Kwisy, górnego Bobru oraz górnej Nysy Kłodzkiej przewiduje się wzrost stanów wody powyżej stanów ostrzegawczych, lokalnie z możliwością krótkotrwałego przekroczenia stanów alarmowych.

Ostrzeżenie ważne:
Od: 21:00 24.02.2020
Do: 12:00 25.02.2020
Prawdopodobieństwo: 90%

Zobacz inne

Leave a Comment