Opłaty na parkingach w Krzeszowie

Urząd Gminy Kamienna Góra informuje, iż od dnia 1 września 2018 roku pobierane będą opłaty za postój pojazdów na parkingach wyznaczonych w centrum Krzeszowa tj.:

1) na parkingu zlokalizowanym pomiędzy ul. Brokoffa i ul. Willmanna (naprzeciw Bazyliki, działka nr 650/14)

2) na parkingu zlokalizowanym pomiędzy ul. Kalwaria, ul. Willmanna i ul. Opata B. Rosy (przy skrzyżowaniu na Lipienicę, działkinr 695 i 735)

Do pobierania opłat uprawniony jest administrator parkingu – Firma Handlowo-Usługowa Pana Marka Piestrzyńskiego, mająca siedzibę w Krzeszowie przy ul. Michała Willmanna 1.

Stawki i zasady pobierania opłat określono Zarządzeniem Nr 41/2018 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 2 sierpnia 2018 r.,w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie parkingów znajdujących się na działkach 650/14, 695 oraz 735 w obrębie wsi Krzeszów. Stawki opłat za parkowanie pojazdów przedstawiają się następująco:

1) od samochodów osobowych:

– za postój do 2 h – 2,00 zł brutto,

– za postój powyżej 2 h – 4,00 zł brutto,

2) od samochodów poniżej 3,5 t (BUS pasażerski) – 15,00 zł brutto, bez względu na czas postoju,

3) od samochodów powyżej 3,5 t (autobusów, autokarów, itp.) – 30,00 zł brutto, bez względu na czas postoju.

Przewidziano również opłaty abonamentowe w wysokości:

1) abonament miesięczny – 40,00 zł brutto,

2) abonament roczny – 300,00 zł brutto.

Opłaty za parkowanie będą pobierane w każdy dzień tygodnia w godzinach od 9:00 do 17:00, z wyłączeniem niedziel w godzinach od 10:00 do 13:00.

Aktualny cennik i zasady uiszczania opłat są dostępne u administratora parkingu oraz tutaj.Share

Zobacz inne

Leave a Comment