Olimpiada specjalna w Kamiennej Górze

Dnia 8 czerwca 2016 roku na stadionie miejskim w Kamiennej Górze odbył się XVI Dolnośląski Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych. W tym sezonie w olimpiadzie uczestniczyło 350 zawodników z Dolnego Śląska oraz Czech.

Zawodnicy niepełnosprawni intelektualnie startowali w konkurencjach biegowych – 50, 100, 200, 400 i 800 metrów, skoku w dal z miejsca i rozbiegu, skoku wzwyż, pchnięciu kulą, rzucie piłeczką palantową, pięcioboju oraz konkurencjach na wózkach: wyścigu na 25 metrów i rzucie piłeczką palantową.
Każdy ze startujących zawodników walczył nie tylko z kolegą, ale i własnym zmęczeniem oraz niepełnosprawnością.

Z naszego rejonu w olimpiadzie udział wzięły trzy ośrodki: “Podaj Rękę” z Kamiennej Góry, “Tacy Sami” z Kamiennej Góry oraz “Atlas” z Szarocina.

Organizatorem tego wydarzenia był: Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Dolnośląskie, Klub Olimpiad Specjalnych „Podaj rękę” – Kamienna Góra oraz Zespół Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze.
Współorganizatorami byli: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze, Urząd Miasta w Kamiennej Górze, Urząd Miasta w Lubawce, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Kamiennej Górze i Miejskie Centrum Kultury Fizycznej w Kamiennej Górze.

W tym roku była to już szósta olimpiada zorganizowana w Kamiennej Górze.

Zapraszamy do poniższej galerii prezentującej wspaniałą atmosferę tego wydarzenia.Share

Zobacz inne

Leave a Comment