Okolica – Zbiornik Bukówka

Zbiornik Bukówka powstał w latach 1903−1907 jako suchy zbiornik retencyjny po wybudowaniu tamy w przełomie Bobru przez Szczepanowski Grzbiet.
W latach 1978-1989 powiększono go przez wybudowanie na zachodniej stronie zbiornika bocznej tamy, osłaniającej Miszkowice. W ten sposób utworzono jeden z najwyżej położonych w Polsce zbiorników zaporowych.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment