Okolica – Szpital Bukowiec

Budynek szpitala znajduje się w miejscowości Kowary.Zbudowano go w latach 1916-1920 jako sanatorium leczące choroby płuc. Klimat panujący w tym zakątku Kotliny Jeleniogórskiej nadawał się do tego znakomicie.

Funkcje lecznicze Bukowiec pełni do dnia dzisiejszego.
Budynek otoczony jest rozległym parkiem który zachował resztki swojej świetności sprzed prawie wieku.

Magia Bukowca wynika jednak nie z jego zewnętrznej urody, ale z posiadania specyficznego wewnętrznego klimatu (genius loci). Bukowiec szczególnie często gościł pacjentów – artystów.
Prawie całe swoje twórcze życie spędził w tym byłym sanatorium przeciwgruźliczym Józef Gielniak – jeden z najwybitniejszych powojennych polskich grafików. Zmarł 1972 roku w Kowarach. Tworzył głównie linoryty.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment