Okolica – Gross Rosen w Kamiennej Górze

Filia Gross Rosen Boberlager to teren byłego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego, mieszczącego się na terenie Kamiennej Góry. Jeden z licznych podobozów Gross Rosen.
Zaczął działalność 16 lipca 1944 r. Przebywali tu więźniowie z różnych krajów Europy, byli to; Polacy, Czesi, Słowacy, Rosjanie, Niemcy, Belgowie, Francuzi, Włosi, Żydzi, Białorusini, Ukraincy, Albańczycy. Był to obóz męski. Więźniowie głównie wykonywali niewolniczą pracę na rzecz zakładów przemysłowych z terenu miasta i okolic, zatrudniani byli też przy drążeniu podziemnych grot i tuneli, a także przy budowie infrastruktury wojennej. Po drugiej stronie rzeki Bóbr, płynącej obok obozu, znajdują się pozostałości po bunkrach.

Po wojnie obóz został przekształcony w zakład karny. Obecnie na terenie obozu znajdują się siedziby różnych firm handlowo usługowych. Teren jest również częściowo zamieszkały przez osoby prywatne co budzi do dzisiaj mój wielki podziw. W obozie zginęło wiele osób i znane są opowieści o dziwnych sytuacjach mających miejsce w zabudowaniach mieszczących się na tym terenie.Share

Zobacz inne

One Thought to “Okolica – Gross Rosen w Kamiennej Górze”

  1. […] Po uczczeniu pamięci członkowie Kamiennogórskiego Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego udali się na grób znajdujący się przy ul. Księcia Bolka I w Kamiennej Górze, gdzie upamiętniono więźniów pomordowanych pod koniec wojny w tutejszej filii obozu koncentracyjnego. […]

Leave a Comment