Okolica – Czartowskie Skały

Czartowskie Skały to jedna z najbardziej znanych grup skalnych w gminie Mieroszów.
Obszar ten w okresie międzywojennym uznany został za pomnik przyrody i nosząc nazwę Querkstuben lub jak podają inne źródła Zwergstuben, stanowił jedną z ciekawszych atrakcji turystycznych w tych okolicach.

Czartowskie Skały wyrastają ze wschodniej krawędzi masywu Chochoła i osiągają wysokość 580-610 m n.p.m. Jest to wychodnia triasowych piaskowców szarogłazowych, nakrytych górnokredowymi piaskowcami, zniszczonymi w wyniku erozji. W ten sposób powstały dwa wąskie bastiony skalne o długości do 50 metrów i wysokości blisko 20 metrów.

Czartowskie skały usytuowane są między wsią Różana i Łączna.

Share

Zobacz również

Leave a Reply