Ograniczenie dotyczące przekraczania granic Polski przez cudzoziemców przedłużone

Premier Mateusz Morawiecki podczas wspólnej konferencji z szefami resortów zdrowia i edukacji przedstawił aktualne zasady i ograniczenia.

Do 3 maja br. zostało przedłużone ograniczenie dotyczące przekraczania granic Polski przez cudzoziemców

Granice naszego kraju mogą przekraczać tylko i wyłącznie:

  • obywatele RP,
  • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP,
  • osoby, które posiadają Kartę Polaka,
  • dyplomaci,
  • osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę,
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach, komendant placówki Straży Granicznej – po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej – może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35),
  • cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

Ważne! Transport cargo działa normalnie.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment