Ogranicz wizyty w Urzędzie, GOPS-ie i innych jednostkach publicznych

W związku z zastosowaniem się do ograniczania bezpośredniego kontaktu międzyludzkiego z uwagi na realne zagrożenie zakażenia się koronawirusem, w przypadku konieczności załatwienia pilnych lub bardzo ważnych spraw urzędowych, Urząd Gminy w Marciszowie apeluje o korzystanie z możliwości ich załatwienia drogą elektroniczną za pośrednictwem ogólnopolskiego portalu ePUAP, a także drogą telefoniczną, bez konieczności osobistego przychodzenia do Urzędu Gminy, GOPS-u lub innych jednostek podległych. Sprawy mniej pilne lub mniej ważne, wymagające osobistego przyjścia do Urzędu lub jednostek podległych, proszę odłożyć na późniejszy, bardziej bezpieczny termin.

Rekomendujemy, aby dokonywać czynności płatniczych wobec gminy poprzez tradycyjną bankowość internetową.

Przypominamy o stosowaniu się do wszystkich zaleceń służb sanitarnych i medycznych.

Informacja o podstawowych środkach ochronnych oraz sposobów ograniczenia ryzyka zakażenia są dostępne na stronie Ministerstwa Zdrowia poświęconej koronawirusowi oraz na stronach Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Jednocześnie informujemy, że Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił całodobową infolinię o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Numer infolinii to 800 190 590.

W razie podejrzenia zarażenia koronawirusem należy bezzwłocznie powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną pod nr tel. 75 645 01 40 (sekretariat) PSSE w Kamiennej Górze lub 601 497 537.

Zobacz inne

Leave a Comment