Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

W Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze odbywa się etap szkolny Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” im. mjr. Marka Gajewskiego.

Celem Olimpiady jest kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o tysiącletniej historii oręża polskiego oraz roli i miejscu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w życiu narodu i państwa polskiego. Uczestnicy Olimpiady mają o co walczyć – zwycięzcy starający się o przyjęcie do szkół wyższych korzystają z preferencji przy przyjmowaniu na studia przyznanych mocą uchwał senatów poszczególnych uczelni.

Życzymy powodzenia!

Zobacz inne

Leave a Comment