Ogólnopolska inwentaryzacja dzików

Trwa ogólnopolska inwentaryzacja dzików. Ministerstwo Środowiska wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji przeprowadzają wielkoobszarową inwentaryzację dzika. „Chcemy zobaczyć, w jakiej liczbie, gdzie i w jaki sposób są one rozmieszczone” – mówi prof. Jan Szyszko, minister środowiska.

Blisko 35 tys. osób na terenie całej Polski rozpoczęło inwentaryzację. Głównym celem przedsięwzięcia jest oszacowanie liczebności dzików na terenach obwodów łowieckich w związku ze wzrastającym zagrożeniem rozprzestrzenienia się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF).

Afrykański pomór świń to choroba wirusowa dotykającą dziki i świnie, która coraz szybciej rozprzestrzenia się na terenie Polski.

Inwentaryzacja w naszym regionie została przeprowadzona wspólnie przez Lasy Państwowe oraz Polski Związek Łowiecki. Liczenie przeprowadzono metodą pędzeń, przez myśliwych i leśników oraz inne osoby, które zgłosiły się do pomocy. To skomplikowane logistycznie przedsięwzięcie wymaga zaangażowania wielu osób. Część z nich ma za zadanie przespacerować się przez las, a tym samym zmusić zwierzynę do przemieszczenia się w kierunku pozostałych uczestników inwentaryzacji.

Na terenie Nadleśnictwa Kamienna Góra inwentaryzacja odbyła się w dniach 28 i 29 października 2016 roku.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment