Ogłoszono przetarg na budowę nowoczesnej remizy w Ptaszkowie

Urząd Gminy Kamienna Góra ogłosił przetarg na budowę świetlicy wiejskiej wraz z remizą straży pożarnej w Ptaszkowie.

Zamówienie dotyczy budowy nowego obiektu użyteczności publicznej pełniącego jednocześnie funkcje świetlicy wiejskiej i remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu w formule zaprojektuj i wybuduj.

Przypominamy, że Gmina Kamienna Góra otrzymała dotację z UE w wysokości 1,36 mln zł na budowę demonstracyjnego budynku pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w Ptaszkowie. Nowoczesny obiekt ma stanąć przy węźle drogi S3 Kamienna Góra Północ.

Obiekt ma pełnić rolę budynku demonstracyjnego w zakresie nowoczesnych i energooszczędnych rozwiązań w budownictwie. W planowanym budynku przewiduje się wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (pompa ciepła, instalacja fotowoltaiczna), systemów zarządzania energią (czujniki temperatury, termostaty, sterowanie pompą ciepła przez internet) i innych elementów demonstracyjnych (zielony dach, system odzyskiwania wody deszczowej).

Share

Zobacz inne

Leave a Comment