Ogłoszenie Wójta Gminy Kamienna Góra

Ogłoszenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie kryteriów i terminów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamienna Góra na rok szkolny 2018/2019.

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019 odbywa się na zasadach określonych w n/w aktach prawnych :
– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 59 z późn. zm.),

– Uchwała Nr XVIII/97/16 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola publicznego oraz publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamienna Góra,

– Uchwała Nr XVIII/98/16 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kamienna Góra oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów *,

– Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019.

* nie prowadzi się postępowania rekrutacyjnego do klas I gimnazjów, które zakończyły swoją działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.Share

Zobacz inne

Leave a Comment