Ogłoszenie Starosty Kamiennogórskiego

Starosta Kamiennogórski informuje, że dnia 22 kwietnia 2021 r. został wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Broniewskiego 15, wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.

(Zarządzenie Nr 11/2021 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 22.04.2021 r.).

Share

Zobacz również

Leave a Comment