Ogłoszenie Starosty Kamiennogórskiego

Starosta Kamiennogórski informuje, że dnia 13 lipca 2020 roku został wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Broniewskiego 15, wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.
(Zarządzenie nr 27/2020 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 13.07.2020 r.)

Share

Zobacz również

Leave a Reply