Ogłoszenie Starosty Kamiennogórskiego

Starosta Kamiennogórski informuje, że dnia 11 marca 2020 roku został wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Broniewskiego 15, wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny.

(Zarządzenie nr 9/2020 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 11.03.2020 r.)

Share

Zobacz inne

Leave a Comment