Ogłoszenie Starosty Kamiennogórskiego

Starosta Kamiennogórski informuje, że dnia 16 stycznia 2020 r. został wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Broniewskiego 15, wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.
(Zarządzenie nr 1/2020 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 16.01.2020 r.)

Share

Zobacz inne

Leave a Comment