Ogłoszenie Starosty Kamiennogórskiego

Starosta Kamiennogórski informuje, że w dniu 23.10.2019 r. zostało wywieszone na stronie tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Broniewskiego 15 oraz opublikowane na stronie internetowej kamienna-gora.pl, zarządzenie o odwołaniu I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Marciszowie, w granicach działki nr 13, który miał się odbyć 14 listopada 2019 r. o godz. 10.00.

(Zarządzenie nr 47/2019 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 23.10.2019 r.).

Zobacz inne

Leave a Comment