Ogłoszenie Starosty Kamiennogórskiego

Starosta Kamiennogórski informuje, że w dniu 7 sierpnia 2019 roku został wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Broniewskiego 15, wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży – działka nr 13 o pow. 0,5079 ha położona w Marciszowie (Zarządzenie nr 34/2019 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 07.08.2019 r.)

Share

Zobacz inne

Leave a Comment