Ogłoszenie Starosty Kamiennogórskiego

Starosta Kamiennogórski informuje, że dnia 5 lipca 2024 roku, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Wł. Broniewskiego 15, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat (Zarządzenie Starosty Kamiennogórskiego Nr 33/2024 z dnia 5 lipca 2024 roku).

Zobacz inne