Ogłoszenie Starosty Kamiennogórskiego

Starosta Kamiennogórski informuje, że dnia 21.12.2018 r. został wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Broniewskiego nr 15, wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użyczenie (zarządzenie Starosty Kamiennogórskiego z dnia 21.12.2018 r.).

 

Share

Zobacz inne

Leave a Comment