Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

Wójt Gminy Marciszów ogłasza nabór do Komisji Konkursowej oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w roku 2021 w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.
Więcej informacji tutaj.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment