Ogłoszenie Burmistrza Kamiennej Góry w sprawie publicznego transportu

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2016 ze zm.), Burmistrz Kamiennej Góry ogłasza zamiar bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1–3 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

1. Nazwa i adres organizatora przewozów.
Gmina Miejska Kamienna Góra, plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra.

2. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia.
Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu (art. 22 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym).

3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na której będą wykonywane przewozy.

3.1. Rodzaj transportu.
Transport drogowy – komunikacja miejska.

3.2. Sieć komunikacyjna objęta przedmiotem zamówienia.
Sieć komunikacyjna organizowana przez Gminę Miejską Kamienna Góra.

4. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym lub bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1–3 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

01 sierpnia 2020 r.

5. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
01 września 2020 r. – 31 sierpnia 2022 r.

6. Zmiana informacji.
Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji zawartych w punktach 1-3 i 5.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment