Ogłoszenia konkursowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w roku 2019

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze kultury wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2019 roku.

Pełna treść ogłoszenia konkursowego
Nowy wzór oferty dla konkursów ogłoszonych po 1 marca 2019 r.


Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2019 roku.

Pełna treść ogłoszenia konkursowego
Nowy wzór oferty dla konkursów ogłoszonych po 1 marca 2019 r.

Share

Zobacz również

Dodaj komentarz