Oficjalnie otwarto nową świetlicę w Grzędach

W dniu 30 listopada 2019 roku mieszkańcy Grząd i Grząd Górnych tłumnie uczestniczyli w oficjalnym otwarciu nowej świetlicy wiejskiej w Grzędach. Do ich dyspozycji oddano budynek, na którego parterze znajdą się dwa pomieszczenia pełniące funkcję świetlicy, większe o powierzchni 105 m2 i mniejsze o powierzchni 45 m2. Pomieszczeniom świetlic towarzyszy zaplecze socjalno-sanitarne (kuchnia, sanitariaty, magazyn), pomieszczenie administracyjne oraz pomieszczenia techniczne zlokalizowane na parterze i nieużytkowym poddaszu.

To kolejna milionowa inwestycja w ramach konsekwentnie realizowanej od prawie 10 lat koncepcji zwiększania dostępności oferty społeczno-kulturalnej  dla mieszkańców gminy – mówił wójt Adam Górecki.

Po wystąpieniach zgromadzonych gości, symbolicznego święcenia dokonał proboszcz parafii w Czarnym Borze, ks. Ryszard Pita.

Otwarcie placówki uświetnił występ Zespołu Ludowego Grzędownianki. Organizatorzy przygotowali również słodką niespodziankę – przepyszny tort oraz pamiątkowe kubeczki.

Budowa świetlicy wiejskiej w Grzędach została sfinansowana ze środków własnych gminy Czarny Bór w kwocie blisko 2,0 mln złotych. Na obiekcie, w ramach działań proekologicznych, zamontowane są ogniwa fotowoltaiczne, których koszt wyniósł prawie 140.000,00 zł przy dofinansowaniu jakie Gmina otrzymała na ten cel z PROW 2014-2020 w kwocie blisko 90.000,00 zł. Aktualnie trwa wyposażanie obiektu, na które Gmina również otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – podkreśla wójt Adam Górecki.

Zobacz inne

Leave a Comment