Odrestaurowano historyczny kartusz z herbem Kamiennej Góry

Zakończono prace konserwatorskie kartusza herbowego miasta Kamienna Góra, który pochodził z dawnego Kościoła Łaski obecnie pw. Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze. Odbiór odrestaurowanego kartusza odbył się dzisiaj (wtorek, 21 grudnia) w pracowni kamiennogórskiego Muzeum Tkactwa.

Przypominamy, że do Kamiennej Góry powróciło kilkanaście elementów z oryginalnego wyposażenie 300-letniego Kościoła Łaski, które po wojnie zostały wywiezione do warszawskiej katedry polowej Wojska Polskiego. Już kilka lat wcześniej proboszcz parafii ksiądz Piotr Smoliński podjął starania, aby odzyskać cokolwiek z oryginalnych elementów wystroju kościoła. Dzięki zaangażowaniu kamiennogórzan do świątyni powróciły m.in. rzeźby aniołów, płaskorzeźby cechów oraz wspomniany herby Kamiennej Góry. Zdjęcia odzyskanych elementów wyposażenia prezentowaliśmy w galerii tutaj.

Kartusz, który jest datowany na ok. 1720 rok, był pęknięty w kilku miejscach i posiadał ubytki w zdobieniach. Część elementów zdobiących, które odpadły od konstrukcji, zachowały się i były przechowywane odrębnie. W kartuszu występowały ślady po owadach żerujących w drewnie. Zabytek posiadał liczne przetarcia i ubytki warstwy malarskiej, złoceń oraz srebrzeń.

Kartusz został odrestaurowany dzięki staraniom Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Kamiennogórskiej Maszkaron. Celem przeprowadzonych prac konserwatorskich było powstrzymanie czynników niszczących oraz przywrócenie dobrego stanu technicznego kartuszowi. Ponadto w wyniku działań konserwatorskich kartusz odzyskał walory artystyczne i estetyczne.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment