Odrestaurowanie i renowacja Krzyża

Informujemy, iż Wójt Gminy Kamienna Góra rozstrzygnął otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 1 marca br., i przyznał dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację niektórych spośród zadań przedstawionych w złożonych ofertach. Konkurs obejmował zadania w zakresie:

1) turystyki, krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku,
2) ochrony dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego.

Przypominamy, iż Stowarzyszenie Brama Czadrowska również brało udział w tym konkursie. Zadaniem publicznym w przygotowanym projekcie w ramach ochrony dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego była renowacja krzyża przydrożnego, znajdującego się przy głównej drodze biegnącej przez Czadrów (naprzeciwko posesji nr 22).

W wyniku przeprowadzonego w dniach od 1.03 do 15.04.2016 r., otwartego konkursu ofert, Komisja Konkursowa dokonała oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert, oraz dokonano wyboru organizacji, które otrzymają dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych.

Miło nam poinformować, iż nasz projekt o nazwie Ocalić od zapomnienia – Odrestaurowanie i renowacja Krzyża znalazł się wśród najkorzystniejszych złożonych ofert i otrzymał dotację w wysokości 3505 zł. na wnioskowaną kwotę 3755 zł.

W tym sezonie dzięki Stowarzyszeniu Brama Czadrowska zostanie odrestaurowany pierwszy z zaplanowanych zabytków znajdujących się w sołectwie Czadrów.

Całkowity koszt projektu opiewa na kwotę 4755 zł., w którym uwzględniono wkład osobowy (praca społeczna wolontariuszy i członków) w kwocie 1000 zł.

W zakresie prac renowacyjnych krzyża znajdzie się:

1. Oczyszczenie wstępne z luźno zespojonych nawarstwień.
2. Usunięcie mikroorganizmów preparatem biobójczym.
3. Zabezpieczenie i wzmocnienie najbardziej osłabionych elementów.
4. Oczyszczanie kamienia
– czyszczenie agregatem CP
– czyszczenie metodami chemicznymi
5. Mechaniczne usunięcie spękanych i uszkodzonych spoin.
6. Rekonstrukcja zniszczonych elementów wykazujących znaczny stopień dezintegracji – uzupełnienie materiałem zgodnie z pierwotnym.
7. Wykonanie uzupełnień ubytków form detalu architektonicznego przez flekowanie ubytków odpowiednim dla poszczególnych detali rodzajem kamienia.
8. Uzupełnienie spoin – technika i technologia zgodnie z oryginałem
9. Hydrofobizacja preparatem krzemoorganicznym.
10. Odrestaurowanie i renowacja elementów metalowych.
11. Oczyszczanie powierzchni stalowych metodą CP z użyciem odpowiedniego ścierniwa i ciśnienia wraz z usunięciem pozostałości malarskich.
12. Zagruntowanie lakierem podkładowym.
13. Pomalowanie powierzchni powtarzającym pierwotny wygląd (krzyż).
14. Oczyszczenie terenu wokół Krzyża (wykoszenie i wyrównanie terenu).
15. Uzupełnienie elementów drewnianych ogrodzenia.

Zwracamy się z prośbą do lokalnych przedsiębiorców o wsparcie brakującej kwoty 250 zł.
Kontakt Stowarzyszenie Brama Czadrowska.

Share

Zobacz inne

One Thought to “Odrestaurowanie i renowacja Krzyża”

  1. […] Pełna Informacja dotycząca dofinansowania wraz z zakresem prac dostępna tutaj. […]

Leave a Comment