Odprawa roczna w Komendzie Powiatowej Policji w Kamiennej Górze

W dniu 31 stycznia 2020 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Kamiennej Górze odbyła się odprawa służbowa, która dotyczyła podsumowania stanu bezpieczeństwa na terenie podległym kamiennogórskiej jednostce Policji oraz pracy funkcjonariuszy i pracowników. W odprawie udział wzięli I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Piotr Leciejewski, Komendant Powiatowy Policji w Kamiennej Górze insp. Janusz Cygal, jego Zastępca mł. insp. Tomasz Kościcki, oraz przedstawiciele lokalnych samorządów i instytucji oraz policjanci i pracownicy cywilni jednostki.

Odprawa rozpoczęła się wystąpieniem Komendanta Powiatowego Policji w Kamiennej Górze insp. Janusza Cygala, który podsumował pracę kamiennogórskich policjantów w 2019 roku, oceniając ją na bardzo wysokim poziomie. Komendant omówił najważniejsze priorytety Komendanta Głównego Policji na lata 2019 – 2020. Następnie podziękował funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym za zaangażowanie i bardzo dobrą pracę oraz samorządowcom za dotychczasową współpracę i wsparcie.

Zastępca Komendant Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Piotr Leciejewski podziękował funkcjonariuszom kamiennogórskiej Policji za aktywność i wkład wniesiony w uzyskane w ubiegłym roku bardzo dobrych wyników pracy, które umiejscowiły kamiennogórską jednostkę Policji w rankingu najwyżej ocenianych jednostek. Po wystąpieniach kierownictwa kamiennogórskiej komendy głos zabrali zaproszeni goście. Burmistrz Janusz Chodasewicz podziękował funkcjonariuszom za dobrą i efektywną pracę oraz kierownictwu Policji za współpracę z samorządem na wysokim poziomie. Następnie na dziedzińcu Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze Burmistrz przekazał funkcjonariuszowi kluczyki do nowego radiowozu m-ki Kia Rio, który został współfinansowany przez Gminę miejską i wiejską Kamienna Góra, Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze oraz Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu.

Źródło: Policja Kamiennogórska. Więcej komunikatów w tagach policja.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment