Odebrali chodnik przy ul Szymrychowskiej w Lubawce

Dzisiaj (piątek, 22 października) starosta Jarosław Gęborys, wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska i członek zarządu powiatu Adam Krok, w obecności wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego dokonali odbioru robót budowlanych w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3469D, ul. Szymrychowska w miejscowości Lubawka – budowa chodnika.

W ramach zadania wykonano chodnik oraz parking na odcinku 770 metrów, odwodnienie za pośrednictwem studni chłonnych i ścieków kamiennych, wyniesione przejście dla pieszych, umocnienia skarp w postaci murków kamiennych, nowe schody, a także zamontowano oznakowanie pionowe i odnowiono oznakowanie poziome (od skrzyżowani z drogą krajową).

Wartość inwestycji to 611 053 zł, z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Loklanych wyniosło 500 000 zł. Roboty budowlane to 595 163 zł, a pozostałą kwotę stanowią koszty inwestorskie.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Więcej o inwestycjach w regionie tutaj.

Share

Zobacz również

Leave a Reply