Odbyło się spotkanie w sprawie ścieżki rowerowej

W dniu 29 kwietnia 2019 roku w sali narad Urzędu Gminy w Kamiennej Górze odbyło się planowane spotkanie przedstawicieli samorządów, służb ratowniczych i wykonawcy w celu wypracowania procedur współpracy na rzecz bezpieczeństwa użytkowników drogi rowerowej Czadrów-Krzeszów oraz budowanej drogi rowerowej na terenie miasta Kamienna Góra.

Podczas roboczego spotkania ustalono, że wszystkie wjazdy na ścieżkę rowerową z drogi powiatowej nr 3468D (relacji Kamienna Góra – Krzeszów) zostaną oznaczone znakami drogowymi pionowymi. Jednocześnie w taki sam sposób zostaną oznaczone zjazdy ze ścieżki rowerowej. Nie zabraknie również oznaczenia numerycznego, co pozwoli potencjalnym poszkodowanym dokładnie wskazać miejsce zdarzenia służbom ratowniczym. Takie samo oznaczenie zostanie wykonane po wybudowaniu ścieżki rowerowej na terenie miasta Kamienna Góra.
Słupki blokujące wjazd pojazdów na ścieżkę pozostaną zabetonowane.

Po majówce zaplanowano kolejne spotkanie robocze – tym razem w terenie.

Oznaczenie ścieżki rowerowej Czadrów-Krzeszów ma zostać wykonane do rozpoczęcia okresu wakacyjnego.

Cały proces budowy dróg rowerowych w naszym regionie dostępny na portalu Relacje Regionalne, w tagach ścieżka rowerowa.

Share

Zobacz również

Leave a Reply