Od 5 maja PSZOK w Kamiennej Górze ponownie otwarty

Informujemy, że od 5 maja br. PSZOK w Kamiennej Górze przy ul. Towarowej zostanie ponownie otwarty.

Do PSZOK można oddawać:
meble i inne odpady wielkogabarytowe
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
metale
zużyty opony z samochodów osobowych
chemikalia
odpady ulegające biodegradacji
odpady zielone
papier/karton
szkło
tworzywa sztuczne
przeterminowane leki
zużyty baterie i akumulatory

Ponadto można oddawać odpady rozbiórkowe i budowlane pochodzące z drobnych prac remontowych w ilościach nie większych jak 0,15 m3 rocznie.

Share

Zobacz również

Leave a Reply