Od 15 maja nie musimy nosić maseczki na świeżym powietrzu

Z najnowszego rozporządzenia Rady Ministrów wynika, że od 15 maja do 5 czerwca br. nie będzie obowiązku zakrywania ust i nosa na świeżym powietrzu. Musimy jednak zachować dystans 1,5 metra od innej osoby. Obluzowanie tego obostrzenia wynika, ze spadku tygodniowego wskaźnika zakażeń (poniżej 15 na 100 tys. osób).

Nadal musimy nosić maseczkę m.in. w środkach publicznego transportu zbiorowego, w miejscach ogólnodostępnych, w tym: na drogach i placach, na terenie cmentarzy, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych, na terenie nieruchomości wspólnych, jak klatki schodowe czy windy, w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej. Nadal musimy nosić maseczkę w budynkach użyteczności publicznej, na poczcie, targowiskach, w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

Pełna treść rozporządzenia dostępna tutaj.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment