Obwieszczenie Starosty Kamiennogórskiego o okręgach wyborczych

Obwieszczenie Starosty Kamiennogórskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej dla wyboru Rady Powiatu Kamiennogórskiego.

Na podstawie art. 422 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy /Dz.U.2018 r. poz. 754, 1000 i 1349/ podaje się do publicznej wiadomości, że Rada Powiatu Kamiennogórskiego uchwałą nr XLIV/147/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie podziału powiatu kamiennogórskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, dokonała podziału obszaru powiatu na okręgi wyborcze.

Numery i granice okręgów wyborczych oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określono w sposób następujący:

Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej mieści się w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze, przy ul. Wł. Broniewskiego 15.

Starosta Kamiennogórski

/-/ Jarosław GęborysZobacz inne

Leave a Comment