Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Uroczystości z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego odbyły się dziś (piątek, 14 czerwca) w rezerwacie przyrody nieożywionej Głazy Krasnoludków w Gorzeszowie (gm. Kamienna Góra). Wydarzenie zostało zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, obchodzony 30 maja, ma na celu promowanie i rozwijanie rodzinnej pieczy zastępczej w Polsce.

W spotkaniu uczestniczyli rodzice zastępczy oraz ich wychowankowie. Przypominamy, że na terenie powiatu kamiennogórskiego funkcjonują trzy rodzinne domy dziecka, trzy zawodowe rodziny zastępcze i dwie placówki opiekuńczo-wychowacze. Była to wspaniała okazja do wyrażenia wdzięczności za ich zaangażowanie, trud w wychowaniu i opiekę nad dziećmi, które nie miały właściwej opieki i wychowania w rodzinach naturalnych.

Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze Agnieszka Banach-Górczyk.

 

Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Starosta Powiatu Kamiennogórskiego Małgorzata Krzyszkowska o uroczystości z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

Zobacz inne