O sytuacji szpitala w kamiennogórskim ratuszu

Przedstawiciele zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze spotkali się w środę (07.02) z burmistrzem oraz miejskimi radnymi. Tematem spotkania była kondycja szpitala oraz najpilniejsze potrzeby zakupowe kamiennogórskiej placówki.

O sytuacji szpitala mówili prezes zarządu Barbara Kosak oraz dyrektor ds. lecznictwa dr Artur Trzaskoma. W spotkaniu uczestniczył też starosta kamiennogórski Jarosław Gemborys, reprezentujący właściciela placówki (powiat kamiennogórski jest jedynym właścicielem Powiatowego Centrum Zdrowia).

Radni miejscy chcieli się przede wszystkim dowiedzieć, na co przeznaczone zostanie 200 tys. złotych, które kamiennogórski samorząd przeznaczył dla szpitala w roku 2018. Rajców interesowały też najpilniejsze potrzeby w zakresie wyposażenia medycznego. Jak nie trudno się domyśleć, ze względu na konieczność wymiany zużytego sprzętu medycznego i dostosowania palcówki do najwyższych standardów obsługi pacjentów, potrzeby znacznie przekraczają możliwości finansowe placówki i organu prowadzącego.

Burmistrz Krzysztof Świątek zaproponował, aby przez najbliższe lata, w projekcie każdego następnego budżetu zabezpieczać środki z przeznaczeniem na zakup sprzętu przez kamiennogórski szpital. Mimo, że właścicielem placówki jest powiat, to korzystają z niej głównie mieszkańcy miasta. Jest to nasz szpital, który trzeba wspierać, szczególnie w trudnych sytuacjach – powiedział Krzysztof Świątek.Share

Zobacz inne

Leave a Comment