O klastrze energetycznym w kamiennogórskim ratuszu

W czwartek, 27 lipca, na zaproszenie burmistrza Krzysztofa Światka w kamiennogórskim ratuszu doszło do spotkania burmistrzów i wójtów powiatu z przedstawicielami firm zajmujących się pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych (fotowoltanika, biogazownie).

Rozmowy dotyczyły ewentualnej możliwości współpracy samorządów oraz instytucji z regionu kamiennogórskiego z firmami komercyjnymi w zakresie uruchomienia na naszym terenie tzw. klastra energetycznego umożliwiającego pozyskiwanie taniej energii.

Klaster energii wprowadzony został do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 925). Formalnie klastrem energii określamy cywilnoprawne porozumienie, czyli zawartą przez uczestników umowę. Umowę mogą zawrzeć osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze, a także jednostki samorządu terytorialnego. Jej przedmiotem jest wytwarzanie i równoważenie zapotrzebowania, dystrybucja, obrót energią (w tym z odnawialnych źródeł) lub wybrane przez członków klastra poszczególne elementy. Obszar działania klastra nie powinien przekraczać granic obszaru gospodarczego, którym w Polsce najczęściej jest powiat.

Do kolejnego spotkania w tym temacie ma dojść we wrześniu br. może ono doprowadzić do zawiązania konkretnej współpracy w tym zakresie.Share

Zobacz inne

Leave a Comment