O greckich bogach i mitycznych stworach w Zamku Książ

Uczniowie klasy Vc Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze, członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, wybrali się we wtorek 8 listopada br. na lekcję zamkową do Zamku Książ w Wałbrzychu. Uczestnicy wycieczki włączyli się tym samym do „Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry” organizowanych przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

W trakcie lekcji zamkowej w Sali Kinowej pod opieką przewodnika książańskiego Anny Motyki poznawali ponad 700-letnią historię zamku i jego mieszkańców. Ponadto poznali najważniejszych bogów i boginie mitologii greckiej. Następnie zwiedzili m.in. Salę Balową, apartamenty księżnej – matki i księcia Jana Henryka XI oraz najciekawsze barokowe salony z reprezentacyjną Salą Maksymiliana, w której poszukiwali mityczne stwory, a zwiedzanie zakończyli w apartamentach księżnej Daisy, zwiedzając wystawę fotograficzną Książ od kuchni.

Poznawanie książańskich dóbr Hochbergów zakończyli w Palmiarni z ponad 250 gatunkami egzotycznej roślinności oraz mieszkającymi w niej zwierzętami, na czele z uroczymi lemurami Katta.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali Magdalena Chałupa – wychowawczyni klasy, Magdalena Dudek-Długosz – rodzic oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Honorowy Członek PTSM.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment