Nowy sprzęt dla OSP Marciszów

W dniu 27 listopada 2020 roku wójt Wiesław Cepielik oficjalnie przekazał na ręce prezesa jednostki OSP druha Jerzego Skiby, zakupione przez Gminę Marciszów środki ochrony indywidualnej, niezbędne do działań ratowniczych związanych między innymi z COVID-19.

 1. Półmaska Secura 3000 – 12 szt.
 2. Filtropochłaniacz Secura ABEK1 P3 – 12 kpl.
 3. Kombinezon ochronny Tyvek kat III typ 3B – 4 szt.
 4. Ochraniacze na buty – 100 szt.
 5. Preparat do mycia dezynfekcji – 10 l
 6. Worki na odpady czerwone – 50 szt.

Koszt zakupu w/w sprzętu to: 2 431,94 zł

Sprzęt potrzebny do codziennej pracy został zakupiony również dzięki środkom WFOŚiGW w ramach projektu pn. „Zakup sprzętu, wyposażenia służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Marciszowie” i został dofinansowany przez Urząd Gminy Marciszów.

 1. Ubranie FHR 3 częściowe – 1 kpl.
 2. Buty typ FHR 006 – 4 kpl.
 3. Buty gumowe fireman – 11 kpl.
 4. Rękawice specjalne Basic Grip – 10 kpl.
 5. Kominiarka niepalna – 10 szt.
 6. Ubranie koszarowe 4 cz Bever – 12 kpl.
 7. Radiotelefon DP 4600E z ładowarką – 3 szt.
 8. Radiotelefon DM 4601 E z GPS (bazowy) – 1 kpl.
 9. Parawan GT 030 z taśmami odblaskowymi i napisem straż – 1 szt.
 10. Osłona poduszki Airbag – pasażera – 1 szt.

Źródła finansowania w/w zakupu:

Dofinansowanie z WFOŚIGW we Wrocławiu – 17 082,80 zł
Dotacja: Gmina Marciszów – 5 500,00 zł
Środki własne jednostki – 1 821,20 zł
Łącznie zakupy na kwotę  – 24 404,00 zł

Nowy sprzęt zdecydowanie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa druhów oraz skutecznego i profesjonalnego przeprowadzania przez nich działań ratowniczych.

– Nasi strażacy wykonują pracę niezbędną dla społeczeństwa. Mają też swój wielki wkład w obecnej nadzwyczajnej sytuacji. Doceniamy ich codzienny wysiłek. Wspieramy ich, by mogli realizować swoje zadania w sposób maksymalnie skuteczny i bezpieczny – mówi wójt Wiesław Cepielik.

Doposażenie jednostek OSP na terenie gminy Marciszów to jedno z zadań, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa strażaków OSP podczas wykonywania działań, jak również lokalnej społeczności. Przypominamy, że w październiku br. odbyła się uroczystość przekazania nowego lekkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pastewnik, o czym informowaliśmy tutaj.

Zobacz inne

Leave a Comment