Nowy odbiorca odpadów komunalnych z terenu Gminy Kamienna Góra

W wyniku przetargu na odbiór odpadów komunalnych informujemy, iż w roku 2019 usługi na terenie Gminy Kamienna Góra będzie świadczyć Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” sp. z o.o. z Lubawki.

Nowe harmonogramy, w których zawarto szczegółowy kalendarz odbioru poszczególnych frakcji odpadów dostępne poniżej:

1. Dębrznik, Ptaszków,Czadrów.

2. Leszczyniec, Nowa Białka, Ogorzelec, Szarocin, Raszów.

3. Rędziny, Pisarzowice, Janiszów, Przedwojów.

4. Krzeszów, Lipienica.

5. Kochanów, Dobromyśl, Gorzeszów, Olszyny, Jawiszów, Krzeszówek.

Jednocześnie informujemy, iż wymiana pojemników na odpady odbędzie się w sposób niezakłócający harmonogramu odbiorów, dzięki porozumieniu między dotychczasową firmą ALBA z Wrocławia i Przedsiębiorstwem „Sanikom” z Lubawki.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment