Nowy Kierownik GOPS w Marciszowie

Przypominamy, że Wójt Gminy Marciszów zakończył procedurę naboru na stanowisko urzędnicze Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marciszowie, w wyniku której wybrana została Pani Teresa Krajewska-Wiśniak, zamieszkała w Wojcieszowie.

Pani Teresa Krajewska-Wiśniak spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, jak również wykazała się dużą wiedzą specjalistyczną. Przedstawiła również w sposób poprawny wizję funkcjonowania ośrodka i właściwej organizacji pracy pracowników w nim zatrudnionych. Stanowisko objęła 1 października 2020 roku.

Zobacz inne

Leave a Comment