Nowi sołtysi Gminy Kamienna Góra

W sołectwach Gminy Kamienna Góra odbywają się wybory sołtysów i rad sołeckich, na okres obecnej kadencji Rady Gminy. Dotychczas wybory przeprowadzono w 50% sołectw. Podczas przeprowadzonych zebrań wiejskich dokonała się zmiana w dwóch sołectwach. W miejscowości Leszczyniec mieszkańcy na sołtysa wybrali Panią Joannę Szkaradek (foto po lewej).W miejscowości Raszów mieszkańcy na sołtysa wybrali Panią Katarzynę Rogas (foto po prawej).