Nowi sołtysi Gminy Kamienna Góra

W sołectwach Gminy Kamienna Góra odbywają się wybory sołtysów i rad sołeckich, na okres obecnej kadencji Rady Gminy.

Podczas przeprowadzonych zebrań wiejskich dokonała się zmiana w kolejnych dwóch sołectwach.

W miejscowości Dobromyśl na sołtysa został wybrany Jan Sopata (foto po lewej).
W miejscowości Przedwojów na sołtysa został wybrany Adam Groń (foto po prawej).

Przypominamy, że zmiana na stanowisku sołtysa dokonała się również w Leszczyńcu i Raszowie.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment